Korrektur och språkgranskning

Korrektur – vad är det?

En korrekturläsning, eller korr, är ett begrepp många har hört talas om. Detta är den sista genomgången innan texten går i tryck där man kontrollerar om texten är korrekt.

NIVÅ 1

av Korrekturläsning

I en korrekturläsning av manus fokuserar jag på textens ”yta” och språkets grundläggande nivåer.
Jag korrigerar:

• grammatiska fel
• artiklar och prepositioner
• stavfel
• särskrivningar
• interpunktion
• versaler
• ändelser
• anglicismer

Det är inte ovanligt att man blir hemmablind för sin text och därför höjer genast en korrekturläsning textens intryck. Efter att du fått tillbaka texten har du möjlighet att höra av dig inom två veckor med frågor och funderingar.

Mejla mig uppgifter om genre och antal ord så återkommer jag inom kort med kostnadsfri offert.

Korrektur och språkgranskning

INFO & PRIS: 12 öre per ord plus moms för svenska manus. Priset kan öka beroende på komplexitet och längd. Kan inte antal ord anges, debiteras ett pris per sida.

 

E-POST: lotta.sirc@versalis.se

NIVÅ 2

Språkgranskning

På ett förlag kopplas språkgranskaren in när författaren har lämnat in slutmanus och förläggaren/redaktören har gått igenom det. Har din text inte fått någon grundlig genomgång innan är det förmodligen en språkgranskning du behöver, inte en korrekturläsning. Oftast är det bara professionella skribenter som kan gå direkt till korrekturläsningen.

En språkgranskning granskar språket på en djupare nivå. Förutom att göra korrekturläsning behandlar jag:

• ordval
• frasering
• meningsbyggnad
• stil och ton

Jag påpekar oklarheter, ställer frågor och ger förslag på ändringar. Målet är att texten ska löpa så smidigt som möjligt med anpassning till mottagaren. Efter att du fått tillbaka texten har du möjlighet att höra av dig inom två veckor med frågor och funderingar.

Mejla mig uppgifter om genre och antal ord så återkommer jag inom kort med kostnadsfri offert.

Vad innebär en språkgranskning?

Språkgranskningen innebär en djupare kontroll av språket, dvs. korrigering av otydligheter och inkonsekvenser som kan vara svåra för författaren att upptäcka. I ett manus med flera författare och framförallt sakprosa kontrolleras även konsekvens när det gäller rubriker, ingresser, faktrarutor, sammanfattningar etc.

Till skillnad från en korrekturläsning finns det inga vedertagna checklistor för språkgranskning så en tydlig kommunikation med dig som skribent innan arbetet inleds är ett måste.

INFO & PRIS: Mejla mig info om genre och antal ord så återkommer jag med kostnadsfri offert. Kan inte antal ord anges, debiteras ett pris per sida.

E-POST: lotta.sirc@versalis.se

Skillnaden mellan språkgranskning och korrektur

Medan en språkgranskning förbättrar texten på djupet görs en korrekturläsning på ytan. Korrekturläsningen är den allra sista kontrollen innan texten går i tryck. I en korrekturläsning utgår man från riktlinjer från källor som Svenska skrivregler och SAOL. Görs något mer, har man oftast gått över till en språkgranskning

KONTROLL AV INNEHÅLL

Fackgranskning

Fackgranskaren kontrollerar innehållet medan språkgranskarens fokus ligger på språket. Ofta går dessa två tjänster ihop och skiljelinjen är inte helt lätt att dra. Visst är det en fördel om språkgranskaren har särskilda ämneskunskaper men det är inget krav. Som gymnasielärare fackgranskar jag gärna texter inom följande ämnen:

• pedagogik
• litteraturhistoria
• språkvetenskap
• svenska och engelska
• historia
• humaniora i allmänhet

Med en lång bakgrund i flyg-och resebranschen i Sverige och i London fackgranskar jag gärna rese- och flygrelaterad sakprosa och skönlitteratur.

Så säger Versalis kunder

”Mitt modersmål är svenska. Men jag är medicinsk grundforskare och har skrivit mycket på engelska. Närmare 300 vetenskapliga uppsatser har det blivit på utpräglat fackspråk. Som pensionär gav jag mig på att skriva en dokumentär på engelska om min hembygd i skärgården som har en brokig historia. Språket ändrade då karaktär och blev lite skönlitterärt. Ett bredare innehåll krävde mer. Ovana ord måste slås upp. Blev allt riktigt? En kvalificerad språkhjälp kändes nödvändig efter alla år.

På Bokmässan i Göteborg 2019 fanns Versalis som åtog sig uppgiften. Över 130 sidor text ändrade karaktär från labrock till hembygdsdräkt. Varje sida färgades av övertygande rättelser, kompletteringar och förslag. Först då insåg jag tydligt min begränsning. Jag blev klar på att mitt långa liv med fackengelskan mest rört tabeller och diagram. Nu hade objekten blivit mer komplicerade och gällde även mänskliga relationer.

Versalis prestation lyser igenom av språkkompetens och integritet. Jag tror mig kunna avläsa den starka språkkänslan. Administreringen runtom har varit smidig med en tjänstvillig och sympatisk atmosfär. Som gammal medicinsk forskningshandledare fick jag här tillbaka fin hjälp från språkvetenskapen. En tydlig läxa är att man inte får överskatta ens en lång erfarenhet när det gäller engelskan. Ett nytt skrivområde får ändrade uttryck. Glöm därför inte den slutliga putsen i språket som annars kan störa en läsare! Versalis rekommenderas varmt för den avgörande hjälpen.”

KARL-ANDERS KARLSSON, engelsk språkgranskning