Korrekturläsning och språkgranskning

 

Båda tjänster gäller texter på engelska och svenska.

NIVÅ 1

Korrekturläsning

I en korrekturläsning fokuserar jag på ”ytan” och språkets grundläggande nivåer. Jag korrigerar grammatiska fel, artiklar och prepositioner, stavfel, särskrivningar, interpunktion, versaler, ändelser, anglicismer etc. Det är inte ovanligt att man blir hemmablind för sin text och därför höjer genast en korrekturläsning textens intryck. Efter att du fått tillbaka texten har du möjlighet att höra av dig inom två veckor med frågor och funderingar.

Mejla mig uppgifter om genre och antal ord så återkommer jag inom kort med kostnadsfri offert.  

INFO & PRIS: Mejla mig info om genre och antal ord så återkommer jag med kostnadsfri offert. Kan inte antal ord anges, debiteras ett pris per sida.

E-POST: lotta.sirc@versalis.se

NIVÅ 2

Språkgranskning

En språkgranskning granskar språket på en djupare nivå. Förutom att göra korrekturläsning behandlar jag ordval, frasering, meningsbyggnad, stil och ton. Jag påpekar oklarheter, ställer frågor och ger förslag på ändringar. Målet är att texten ska löpa så smidigt som möjligt med anpassning till mottagaren. Efter att du fått tillbaka texten har du möjlighet att höra av dig inom två veckor med frågor och funderingar.

Mejla mig uppgifter om genre och antal ord så återkommer jag inom kort med kostnadsfri offert.

INFO & PRIS: Mejla mig info om genre och antal ord så återkommer jag med kostnadsfri offert. Kan inte antal ord anges, debiteras ett pris per sida.

E-POST: lotta.sirc@versalis.se

Inspirationsmejl

Vill du följa mitt arbete som som lektör och översättare? Här får du tips och inspiration om allt som har med text, språk och skrivande att göra. 

Tack, vi ses i inboxen!